Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zaradi strojepisne napake sodišča so bili razkriti osebni podatki prosilca za brezplačno pravno pomoč

Pobudnik nas je seznanil z vročilnico, izdano v postopku za odobritev brezplačne pravne pomoči na okrožnem sodišču v Ljubljani (opr. št. Bpp 104/2009). Na enem od sporočil o prispelem pismu je bil naveden pobudnik, na drugem pa njemu neznana oseba na naslovu pobudnika.

Obrnili smo se na sodišče in prosili za pojasnilo, ali je navedba na vročilnici res napaka sodišča, kako se je ta zgodila in kdo je zanjo odgovoren. Sodišče je pojasnilo, da je pri izdelavi oziroma zapisu naslovnika na pismu prišlo do strojepisne napake in je bila tako na pismu navedena oseba, ki je tudi prosilka za brezplačno pravno pomoč na tem sodišču.

Napaka sodišča je nedopustna. Ne le, da je pobudnik prejel napačno izpolnjeno vročilnico, temveč je sodišče zaradi svoje malomarnosti predvsem tudi razkrilo osebne podatke drugega prosilca za brezplačno pravno pomoč. Zato je tudi prav, da se je sodišče pobudniku za napako opravičilo ter zagotovilo, da bo v prihodnje (bolj) pazilo, da se takšna ali podobne napake ne bodo več zgodile. 6.4-95/2009

Natisni: