Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zaostanek pri plačilu šolnine ne sme biti razlog za zavrnitev izdaje potrdila o opravljenih študijskih obveznostih


Varuh je obravnaval pobudo študentke, ki je bila v zaostanku s plačilom šolnine. Študentka je napisala, da se tega zaveda in da skuša pridobiti finančna sredstva za poplačilo vseh neplačanih obrokov. Navajala je, da zaradi neplačanih obveznosti ne more opraviti še zadnjih treh izpitov. Našla je možnost za redni vpis v tretji letnik neke druge fakultete, s čimer bi se v prihodnje tudi izognila plačevanju šolnine. Zapletlo se je, ko je želela pridobiti potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga je poleg drugih dokumentov potrebovala za vpis v tretji letnik kot redna študentka. Predstavniki fakultete so ji pojasnili, da se je njihov upravni odbor odločil, da zaradi neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti potrdila ne more dobiti. Študentka je Varuha spraševala, če ima pravico do omenjenega potrdila.

Varuh meni, da ima študentka pravico do potrdila o opravljenih izpitih. Ker fakulteta izvaja javno veljavni program, je tudi njena dolžnost, da izdaja javno veljavne listine ne glede na to, ali ima posamezni študent poravnane vse finančne obveznosti ali ne. Za izterjavo teh obveznosti obstajajo namreč drugi načini in poti, nikakor pa ne omejevanje pravice posameznika do podatkov, ki se nanašajo nanj (torej tudi do podatkov o opravljenih študijskih obveznostih!). Potrdilo o opravljenih obveznostih po naši oceni sodi med take listine. Pobudnici smo svetovali, da se pisno obrne na vodstvo fakultete in ponovno zaprosi za izdajo potrdila o opravljenih študijskih obveznostih. Pri tem se lahko sklicuje tudi na mnenje Varuha.

Po kasnejšem preverjanju pri pobudnici, če je s svojo zahtevo uspela, se je izkazalo, da fakulteta ne želi upoštevati mnenja Varuha. V odgovoru je direktorica regijskega študijskega središča napisala, da  potrdila zaradi neporavnanih finančnih obveznosti ne morejo izdati ter da bodo pričeli s postopkom izvršbe. S takim odgovorom nismo bili zadovoljni, zato smo pisali dekanu fakultete in mu sporočili, da ima študentka pravico do potrdila o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih. Ponovili smo zgoraj navedene argumente in poudarili, da je  po mnenju Varuha izdajanje ustreznih potrdil študentom del izvajanja javno veljavnega programa, ki se jih s siceršnjimi obveznostmi študentov ne more pogojevati.

Še pred postavljenim rokom nam je dekan sporočil, da so študentki izdali potrdilo o opravljenih izpitih. Pobuda je bila utemeljena. 5.8-31/2016               

Natisni: