Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zamuda pri pisno izdani sodbi

Pobudnica nas je opozorila, da tudi po poteku zakonitega roka za izdajo sodbe ni prejela sodbe okro­žnega sodišča v Kopru (v zadevi pod opr. št. P 627/2006). Iz priloženega zapisnika o glavni obravnavi je bilo razvidno, da je sodišče 21. 10. 2008 glavno obravnavo v tej zadevi končalo in napovedalo, da sodba izide pisno.

Na okrožnem sodišču v Kopru so nam v začetku januarja 2009 ob naši poizvedbi pojasnili, da je za­deva še pri sodnici in da bo sodba izdana in strankam odposlana v enem tednu. Odvetnik pobudnice je sodbo nato prejel 19. 1. 2009, to je skoraj tri mesece po koncu glavne obravnave oziroma dva meseca po zakonsko določenem roku za pisno izdano sodbo.

Pobuda stranke je bila utemeljena. Sodišče je rok za izdajo sodbe, ki ga določa 321. člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP) preseglo za skoraj dva meseca. To je nedopustno, saj bi moralo sodišče delo organizirati tako, da kršitve zakonskega roka za pisno izdajo sodbe ne bi bilo. Hkrati ugotavljamo, da so stranke sodbo očitno prejele šele po Varuhovem posredovanju. 6.4-321/2008

Natisni: