Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zagovornik otroku pomagal prestati stisko zaradi namestitve v krizni center in postopkov na sodišču

Center za socialno delo se je na Varuha obrnil s predlogom, da postavi zagovornika otroku, ki je nameščen v kriznem centru in vpet v sodne postopke. Vloga zagovornika je bila, da otroka razbremeni in mu omogoči, da izrazi svoja doživljanja, mnenje in želje glede svoje prihodnosti ter da prenese sporočilo oziroma izjavo otroka tistim, ki odločajo o njegovi prihodnosti.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel predlog centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), da postavi zagovornika 11 letnemu otroku, ki je nameščen v kriznem centru za mlade. CSD je pojasnil, da je bil otrok zaradi vedenjskih težav, ki naj bi bila ogrožujoča do ostalih družinskih članov, na pobudo in s soglasjem enega od staršev nameščen v krizni center. Otrok z drugim staršem takrat že dalj časa ni imel stikov.

CSD je v stiku z družino opazil močno razklanost med staršema ter ožjo in širšo družinsko skupnostjo, kar je v veliki meri vplivalo na otroka. Po namestitvi otroka v krizni center je starš, ki mu je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo, podal soglasje za dolgotrajno namestitev otroka v zavod, drugi starš pa je na sodišču predlagal predodelitev otroka njemu.

CSD je ocenil, da otrok potrebuje neodvisno zaupno osebo, saj je izražal stisko in negotovost glede postopkov, v katerih bo odločeno o njegovi prihodnosti.

Varuh je proučil pobudo in ocenil, da je pred postavitvijo zagovornika treba z otrokom opraviti pogovor zaradi specifičnih okoliščin in preveriti, kakšna so njegova pričakovanja do zagovorništva. Pogovor je opravil območni koordinator in ugotovil, da so otrokova pričakovanja realna, bil je dobro seznanjen s tem, kaj pomeni njegova želja in kdo bo ugotavljal, kaj so njegove koristi.

Varuh je pridobil soglasje obeh staršev in postavil zagovornika, ki se je z otrokom srečal desetkrat. Srečanja zagovornika in otroka so na začetku potekala v smeri vzpostavljanja zaupnega odnosa, pogovorov o počutju v kriznem centru in predvideni premestitvi v mladinski dom. Po namestitvi v mladinski dom so bili pogovori namenjeni tudi razbremenitvi in opolnomočenju otroka zaradi pomembnih sprememb v njegovem življenju. Otrok je lahko neobremenjeno izrazil svoja doživljanja in občutke glede stikov s staršema ter svoje želje in potrebe v odnosu z njima. Otrok je svoje mnenje o trenutni situaciji in želje za prihodnost izrazil tudi pisno, v obliki izjave.

Varuh je izjavo otroka posredoval okrožnemu sodišču in pristojnemu centru za socialno delo. Sodišče je zagovornika vabilo na obravnavo, kjer je svojo nalogo zagovornika zaključil s predstavitvijo otrokovih želja in mnenja. 13.4-39/2018

Natisni: