Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vloga pobudnice je bila po posredovanju Varuha predložena v presojo Sektorju za pritožbe zoper policijo

Pobudnica je v vlogi, poslani 22. 9. 2020 na elektronski naslov Policijske postaje Šentjur, Inšpektorata RS za notranje zadeve in Varuha, med drugim navajala, da je bil njen otrok v vrtcu zaslišan brez njenega soglasja, o nameravanem zaslišanju otroka tudi ni bila obveščena, s tem pa naj bi bile njej in otroku kršene pravice. V elektronskem pismu z dne 8. 10. 2020 je urgirala za odgovor na njeno omenjeno elektronsko vlogo, ki ga dotlej še ni prejela.

Varuh je MNZ zaprosil za seznanitev z odgovorom, ki bo (ali pa je že bil) poslan pobudnici, hkrati pa je želel preveriti, ali bo njena elektronska vloga z dne 22. 9. 2020 obravnavana tudi kot pritožba po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), saj je presodil, da je takšen lahko bil tudi namen pobudnice.

MNZ je odgovoru na poizvedbo Varuha priložilo dopis Inšpektorata RS za notranje zadeve 092-616/2020/6 z dne 4. 11. 2020, s katerim je slednji Generalno policijsko upravo obvestil, da je 23. 9. 2020 odstopil elektronsko vlogo pobudnice z dne 22. 9. 2020 v reševanje Policijski upravi (PU) Celje, ker je iz nje bilo mogoče razbrati, da se pritožuje zoper delo policistov PU Celje. S tem je seznanil tudi pobudnico. MNZ ob tem ni posebej sporočilo, ali bodo pripombe pobudnice na ravnanje policistov v zvezi z zaslišanjem njenega otroka v vrtcu morda obravnavane tudi kot pritožba po ZNPPol. Zato je Varuh v novi poizvedbi MNZ znova poudaril, da bi glede na vsebino pobudničinih navedb, ki se nanašajo na ravnanje policistov ob zaslišanju njenega otroka, lahko šlo za pritožbo po ZNPPol. Za obravnavanje slednje pa ni pristojna PU Celje (kateri jo je v reševanje odstopil Inšpektorat RS za notranje zadeve), temveč MNZ po postopku, ki ga določa ZNPPol.

Tokrat je MNZ sporočilo, da se strinja z ugotovitvami Varuha, da je za obravnavanje pritožb zoper delo policistov pristojno MNZ, in sicer Sektor za pritožbe zoper policijo (SPZP), ki pa mu elektronska vloga pobudnice ni bila odstopljena niti s strani Inšpektorata RS za notranje zadeve niti s stani PU Celje. Po ponovni poizvedbi Varuha pa je primer naposled proučil tudi SPZP, ki je pobudnico seznanil s pritožbenim postopkom in jo povabil k dopolnitvi pritožbenih navedb.

Pobudo smo v delu neobravnavanja pritožbe zoper delo policistov presodili za utemeljeno, posredovanje Varuha pa se je izkazalo kot uspešno. Vloga pobudnice, ki bi lahko bila po vsebini pritožba zoper ravnanje policistov, se je namreč šele po posredovanju Varuha začela obravnavati v smeri, kot se sicer rešujejo pritožbe zoper ravnanje policistov po ZNPPol. S tem je MNZ (čeprav pozno) tudi poskrbelo, da se pravice pobudnice uveljavijo in zaščitijo v najvišji možni meri, kar velja pozdraviti in spodbujati tudi v prihodnje. 16.1-46/2020
Natisni: