Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varno postajališče šolskega avtobusa

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila zaskrbljena mama treh šoloobveznih otrok, ki so kmalu po začetku šolskega leta zaradi izvajanja gradbenih del na cestišču ostali brez avtobusnega postajališča. Pobudnica nam je pojasnila, da mora 15 otrok vsako jutro čakati svoj avtobus na zelo prometnem križišču ob vpadnici v glavno mesto, zato so starši zaskrbljeni za njihovo varnost. Ker se gradbena dela končujejo in ni bilo videti, da bi na starem mestu zgradili postajališče, so starši iskali odgovore na različnih naslovih.

Obrnili so se na Občino in šolo, prevoznika, policijo in Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, vendar konkretnih odgovorov niso dobili. Nekateri starši so zaradi nastalih razmer otroke sami vozili do šole. Pobudnica je Varuha prosila za pomoč in posredovanje pri pristojnih organih, preden bi bilo lahko prepozno.

Ker je za organizacijo varnega postajališča šolskega avtobusa odgovorna občina, smo na pristojnega župana nemudoma naslovili poizvedbo. Zanimalo nas je, kje otroci dejansko čakajo avtobus in kako je poskrbljeno za njihovo varnost ter kje in kdaj nameravajo urediti novo postajališče za šolski avtobus.

Občina nam je v pričakovanem roku odgovorila, da se zaradi gradbenih del res srečujejo s težavo postajališča šolskega avtobusa. Pojasnili so, da je problematično le jutranje postajališče v smeri proti šoli, v nasprotni pa je zgledno urejeno z avtobusno hišico in primerno signalizacijo. Z namenom poiskati najugodnejšo rešitev te težave so izdelali tudi študijo prometne ureditve na linijah in postajališčih šolskih avtobusov. Navedli so, da med drugim proučujejo tudi možnost spremembe vožnje avtobusa skozi naselje, kar bi omogočalo varno vstopanje otrok. Zatrdili so, da se skupaj s šolo trudijo, da bi bile vse šolske poti varne, in obljubili, da bodo starši v enem tednu obveščeni o novi, varnejši prometni ureditvi za šoloobvezne otroke, ki vstopajo na šolski avtobus v tem naselju. Odgovor so poslali tudi pobudnici. Ko smo po dobrem tednu dni ponovno navezali z njo v stik, nam je povedala, da otroci zjutraj že čakajo prevoz na pločniku v naselju. Gospa je z novim in predvsem varnejšim postajališčem zelo zadovoljna. Zahvalila se je za hitro in uspešno posredovanje. Prepričana je bila, da problema brez Varuhovega posredovanja ne bi bilo mogoče rešiti, če pa že, pa veliko pozneje. 11.0-79/2008

Natisni: