Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Uveljavljanje volilne pravice pripadnikov Slovenske vojske na misiji v tujini

Tri dni pred dnem glasovanja na izrednih državnozborskih volitvah smo prejeli pobudo pripadnikov slovenskega kontingenta v silah KFOR na Kosovu, ki so nas seznanili, da niso mogli glasovati na predčasnih državnozborskih volitvah, čeprav naj bi pravočasno in pravilno izpolnili prijavnice. Vojaki so še dodali, da razlogov, zaradi katerih ne bodo mogli glasovati, njihov poveljnik ni v celoti pojasnil. Pripadniki kontingenta zlasti niso bili seznanjeni, zakaj so vse druge slovenske enote s Kosova lahko oddale svoje glasove po pošti.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ocenil, da bi bila pobuda lahko utemeljena, vendar zaradi časovne stiske ni posebej preverjal resničnosti navedb pobudnikov, temveč je resničnost navedb pobudnikov predpostavil in neposredno naslovil predlog na Ministrstvo za obrambo RS (MORS) in Generalštab Slovenske vojske. Naslovnikoma smo v prvi vrsti predlagali, da preučita možnosti, da bi vojaki kljub zapletu uveljavili svojo aktivno volilno pravico na volitvah. Če to ne bi bilo možno, smo predlagali, da se odgovorni za nastale nepravilnosti vojakom opravičijo zaradi kršitve njihove volilne pravice.
MORS nam je pojasnil, da glasovanje po pošti ni bilo omogočeno enaintridesetim pripadnikom Slovenske vojske zaradi zapletov pri posredovanju zahtevkov za glasovanje. Razlogi naj bi bili objektivni, saj ta skupina vojakov opravlja naloge izven baze Villagio Italia. Zaradi opravljanja nalog na različnih lokacijah je prišlo do počasnejše komunikacije in s tem do napake pri pošiljanju zahtevkov za glasovanje s Kosova v Slovenijo.

Slovenska vojska je enaintridesetim vojakom zagotovila drugačno možnost glasovanja na državnozborskih volitvah. Svoje glasove so na dan volitev lahko oddali neposredno na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v Skopju, kamor jih je s Kosova pripeljala Slovenska vojska.

Pobuda je bila utemeljena, čeprav do kršitve volilne pravice slovenskih vojakov (še) ni prišlo. Hitro posredovanje Varuha in ukrepanje MORS, ki je v celoti spoštovalo predlog Varuha, je kršitev volilne pravice enaintridesetim osebam pravočasno preprečilo. 1.5-13/2011


Natisni: