Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Udeležba otrok na nočnem koncertu

Polnoletni fant nas je vprašal, kako bi lahko postal zakoniti zastopnik svojemu dekletu, ki nima dopolnjenih šestnajst let. Skupaj bi želela obiskati koncert, na katerem se bodo točile tudi alkoholne pijače. Glede na določbo 21. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (v drugem odstavku določa: Osebam, mlajšim od 16 let, je med 24.00 in 5.00 uro zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na prireditvah, kjer se toči alkoholne pijače.), njegovo dekle na koncert samo z njim ne sme.

Piscu smo pojasnili, da je njegova ideja, da bi dekletu postal zakoniti zastopnik, neizvedljiva. Nas je pa s svojim dopisom opozoril na težavo, ki kaže na možnost, da je zakonodajalec z omenjenim členom pretirano posegel v pravice mladoletnih oseb in njihovih staršev. Ministrstvu za notranje zadeve RS smo zato predlagali, da zakonsko določbo ponovno preuči z upoštevanjem naših pripomb. Predlagali smo, da zakonodajalec opredeli ustrezen obličen način, kako bodo lahko starši tretjo polnoletno osebo pooblastili za spremljanje otroka, s čimer bi bil po našem mnenju lahko v celoti dosežen namen obstoječe zakonske ureditve. Prejeli smo zagotovilo, da bo ob naslednji spremembi zakona preučen tudi naš predlog. 

Postopki, ki terjajo spremembo zakonodaje, so praviloma dolgotrajni, zato naša intervencija nikakor ni mogla doseči, da bi bila udeležba na konkretnem koncertu omogočena brez prisotnosti staršev tudi dekletu osebe, ki se je na nas obrnila. (0.4-101/2010)

Natisni: