Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Skrajno ignorantski odnos Občine Cerkno do Varuha

Kršitelj: Občina Cerkno
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je obravnaval pobudo glede poteka postopka prenosa upravljanja vodovoda Dolenji Novaki na Občino Cerkno. Občini Cerkno (v nadaljevanju: Občina) je že 25. 9. 2017 posredovali poizvedbo, v kateri jo je zaprosil za dodatna pojasnila, zlasti o načrtovanih časovnih okoliščinah obravnavanega postopka oziroma o načrtih, kdaj namerava nadaljevati postopek prenosa upravljanja obravnavanega vodovoda. Ker Občina v postavljenem roku ni odgovorila, ji je Varuh posredoval kar tri urgence, zadnjo sredi decembra 2017. V zadnji jo je opozoril tudi na dejstvo, da je lahko v skladu s 56. členom Zakona o varuhu človekovih pravic - ZVarCP odgovorna oseba organa, ki Varuhu na zahtevo ne posreduje zahtevanih gradiv, za tak prekršek tudi kaznovana z globo.

Tudi po posredovanju tretje urgence odgovora Občine Cerkno Varuh ni prejel. Zato zadevo in posebej še odnos Občine Cerkno do občanov ter tudi do Varuha predstavljamo javno. Občina je na Varuhove poizvedbe odgovorila po pripravi primera za objavo, šele 4. 1. 2018, zato Varuh ni začel postopkov na podlagi 56. člena ZVarCP, kot je načrtoval, če bi se njena ignoranca nadaljevala. 8.1-7/2017

Natisni: