Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sezanitev z odločitvijo o vloženi ovadbi

Kršitelj: Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudnica je prejela obvestilo o zaključku policijske preiskave suma storitve kaznivega dejanja na njeno škodo. Policija jo je tudi seznanila, da je na podlagi ovadbe, ki jo je podala 18. 12. 2015, dne 20. 1. 2016 na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podala poročilo, vendar se pobudnica pritožila, da o tožilski odločitvi o podani ovadbi v začetku leta 2018 še ni bila obveščena.

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu nas je na vprašanje o tem, v kakšni fazi je obravnavanje ovadbe v zadevi pobudnice oziroma kdaj je v zvezi z njo mogoče pričakovati državnotožilsko odločitev, seznanilo s sklepom z dne 19. 2. 2018, številka: NM-Kt7340/2018/SH. Z njim je zavrglo ovadbo pobudnice, ker je presodilo, da ni podan utemeljen sum, da sta osumljenca storila naznanjeni kaznivi dejanji. Tožilstvo je tako o vloženi ovadbi pobudnice vendarle (pisno) odločilo in jo s tem tudi seznanilo. Štejemo, da je k temu pripomoglo tudi naše posredovanje. 16.1-12/2018

Natisni: