Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Preprečevanje srečanja z zagovornico ni v korist otrok


Okrožno sodišče je v pravdni zadevi zaradi predodelitve treh otrok in določitve stikov centru za socialno delo (CSD) posredovalo zaprosilo za postavitev skrbnika za poseben primer vsem trem otrokom. Ta naj bi prevzel naloge kolizijskega skrbnika. CSD je zaprosil Varuha človekovih pravic RS (Varuh), da za prevzem omenjenih nalog imenuje zagovornico z liste zagovornikov, ki jo v okviru projekta Zagovornik – glas otroka vodimo pri varuhu.

Zagovornica, ki naj bi na podlagi odločbe Centra v novembru 2010 prevzela naloge kolizijskega skrbnika, nikakor ni uspela navezati stika z otroki in se srečati z njimi, ker je mati srečanja preprečevala.  

Postavila se je dilema: kako opraviti zagovorništvo oziroma skrbništvo, ko starši ali eden od njiju, to preprečujejo?  Mati otrok se je odzvala le z obširnim pisanjem, v katerem je skušala dokazati, da njeni otroci ne potrebujejo zagovornice, in da bi jim vključevanje še ene osebe v postopek lahko škodovalo.

Na težave je zagovornica opozorila pristojni CSD in sodišče. Sodnica je v februarju razpisala obravnavo in nanjo povabila tudi zagovornico, s katero sta na naroku najprej skupno opravili razgovor z vsemi tremi otroki. Mama je vztrajala, da je prisotna tudi zaupna oseba otrok (soseda). Sodnica je vodila razgovor, zagovornica pa je sodelovala. Otroci so se postopno sprostili in dokaj sproščeno odgovarjali. Izrazili so željo, da se ne očetu, ne materi ne pove, kar so povedali. Izrazili so tudi željo, da bi se še dobili z zagovornico. Njihova želja je bila posredovana mami in njeni odvetnici, tudi zaupna oseba je to potrdila, a sta se mati in odvetnica na to odzvali z besedami: »Bomo preverili, če si tega res želijo…«  Mati se po 14 dneh še vedno ni oglasila, zato bo Varuh po potrebi spet posredoval pri CSD.

Pri izvajanju nalog iz projekta Zagovornik – glas otroka opažamo, da je najtežje pridobiti soglasje staršev ali enega od njiju in zagotoviti njihovo sodelovanje zlasti v tistih primerih, ko otrok zagovornika še kako potrebuje. Zato si bomo ob nadaljevanju dela na področju zagovorništva otrok prizadevali za takšno zakonsko ureditev tega področja, da bi bilo resnično prvenstveno vodilo korist otroka in ne samovolja staršev. 11.9 – 41/2010

Natisni: