Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pozitiven razplet primera Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki – primer slabe prakse Eko sklada


V Letnem poročilu Vauha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2015 (str. 278) in na naši spletni strani smo objavili primer z naslovom Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki – primer slabe prakse Eko sklada.

Naj spomnimo: Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, zaposlena v Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu (Eko sklad). Navajala je, da je po odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) razvrščena v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni. Priznana ji je bila pravica do dela na drugem delu: zmožna za delo za računalnikom do 4 ure dnevno s krajšim delovnim časom od polnega, 6 ur dnevno (30 tedensko). Delodajalec je ocenil, da drugega ustreznega dela za delavko glede na dane omejitve nima. Iz sistemizacije delovnih mest in ocene tveganja je morda res izhajalo, da se vsa delovna mesta pri delodajalcu opravljajo za računalnikom vsaj 87,8% delovnega časa, pobudnica pa ima po odločbi ZPIZ omejitev dela za računalnikom v obsegu ne več kot 66,6% delovnega časa. Vendar je težko verjeti, da organ z 31 zaposlenimi, kot je konkretni javni sklad, ne more prilagoditi delovnega mesta oziroma samega dela, ki bi ustrezal omejitvam pobudnice, vse z namenom, da se ohrani zaposlitev invalida in s tem sledi Kodeksu MOD. Navedeno mnenje smo posredovali delodajalcu, vendar ga ta ni upošteval. Zato smo primer, kot primer slabe prakse, objavili.

Junija letos pa smo prejeli obvestilo Eko sklada, da so z novim vodstvom in sprejemom novega Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Eko sklada predvideli tudi možnost zaposlitve invalidnih delavcev pod pogoji, ki med drugim ustrezajo tudi zmožnostim pobudnice ter da so pobudnico že zaposlili na delovno mesto, na katerem bo lahko opravljala naloge v skladu z odločbo ZPIZ.

Veseli nas, da je delodajalec upošteval naše mnenje in pobudnici zagotovil ustrezno delovno mesto. Ker smo o zadevi lansko leto pisali na naši spletni strani in v letnem poročilu, zapis o pozitivnem razpletu primera objavljamo tudi tokrat. Pobuda je bila utemeljena, kršitev pa odpravljena. 4.1-29/2015

Natisni: