Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povračilo potnih stroškov za prevoz otroka na rehabilitacijo neupravičeno zavrnili

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri je pobudnik zatrjeval nepravilno ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ker mu niso izplačali oziroma povrnili potnih stroškov, ki so nastali zato, ker je svojo 12-letno hčerko vozil z osebnim avtomobilom na rehabilitacijo po poškodbi mezinca na roki. Pobudnik je šestnajst dni vsak dan prevozil 30 kilometrov. Ko je na območni enoti ZZZS uveljavljal povračilo prevoznih stroškov in v ta namen predložil ustrezno potrdilo o opravljenih potovanjih, mu stroškov prevoza niso povrnili, ampak mu je uslužbenka zavoda ustno pojasnila, da do povračila ni upravičen. Zavrnitev je utemeljila s tem, da pri hčerki ni šlo za poškodbo zaradi nesreče pri delu in ker je ni vozili na rehabilitacijo v najbližji zdravstveni zavod. Pobudnik je zatrjeval, da bližje ni bilo zavoda, kjer bi se rehabilitacija lahko izvajala.

Pobudniku smo najprej pojasnili, da je povračilo potnih stroškov ena izmed pravic zavarovancev po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), podrobnejša določila glede obsega te pravice in načina uveljavitve pravice določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po predpisih ima zavarovana oseba pravico do povračila potnih stroškov, kadar mora zaradi diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije zaradi bolezni oziroma poškodbe pri delu potovati k izvajalcu v drug kraj. Po 43. členu ZZVZZ ima pravico do povračila potnih stroškov tudi spremljevalec zavarovane osebe, če tako odloči osebni zdravnik ali zdravniška komisija, za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti pa se šteje, da potrebujejo spremljevalca. Presodili smo, da pojasnila, ki so bila dana pobudniku, nimajo ustrezne pravne podlage, zato smo pobudniku svetovali, naj na območni enoti ZZZS zahteva izdajo odločbe o povračilu potnih stroškov. Z izdano odločbo bi pobudnik pridobil možnost nadaljnjih pravnih postopkov za uveljavljanje svoje pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pobudnik Varuha ni obvestil o svojem uspehu pri uveljavljanju pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Iz izkušenj vemo, da nas pobudniki praviloma ne obveščajo o rešitvi položaja, zaradi katerega so pisali Varuhu, če ga rešijo na pričakovan način. Z opisanim primerom pa želimo predvsem poudariti, da ima vsakdo pravico zahtevati pojasnila o svojih pravicah, v primeru dvoma pa tudi pravico zahtevati izdajo pisne odločbe o pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob izdaji odločbe ima pristojni organ možnost temeljiteje proučiti vse pravne podlage, omogočen pa je tudi nadzor pravilnosti odločbe v pritožbenem postopku. 3.3-44/2008
   

Natisni: