Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Po posredovanju Varuha opravičilo ZRSZ pobudnici zaradi nastale nejasnosti

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dvoma v pravilnost ravnanja Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). Leta 2013 je namreč vpisala magistrski študij, o tem pa tudi obvestila ZRSZ. V mesecu januarju leta 2015 je bila vključena v opravljanje dela v programu javnih del na osnovni šoli. V času poletnih počitnic se ji je delovno razmerje prekinilo.

Septembra naj bi se nadaljevalo, a so ji na ZRSZ ob ponovnem poskusu prijave v evidenco brezposelnih oseb dejali, da nima več pogojev za zaposlitev preko javnih del zaradi njenega študija. Pobudi je priložila tudi pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, iz katerih izhaja, da je ZRSZ napačno ugotovil dejansko stanje oziroma je šele v mesecu juliju 2015 zaznal, da ima pobudnica status študenta in se tako na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o urejanju trga dela sploh ne more šteti za brezposelno osebo.

Glede na to, da je pobudnica izkazala ustrezno sodelovanje z ZRSZ (ga je pravočasno obvestila o vpisu na študij) ter kot kaže zgolj ni bila ustrezno poučena glede pogojev za vpis v evidenco brezposelnih oseb oziroma za vključitev v javna dela, smo na ZRSZ naslovili mnenje, da bi bilo primerno, da pobudnica za nastalo nejasnost prejme opravičilo. ZRSZ je našemu predlogu sledil. 4.2–27/2015

Natisni: