Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obtožni predlog z nepravilnim osebnim imenom

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik izpostavil, da je na svoj naslov prejel sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je vseboval napačno napisano njegovo osebno ime, saj je bil ob njegovem imenu in priimku dodan še en priimek. Iz obrazložitve navedenega sklepa sodišča smo razbrali, da takšno osebno ime pobudnika vsebuje obtožni predlog Okrožnega državnega tožilstva (ODT) v Ljubljani,  ki je bil v tej zadevi vložen zoper pobudnika.

Osebno ime je pravica državljana in služi za razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Osebno ime državljanu zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in dostojanstva. Zato smo od ODT v Ljubljani zahtevali pojasnilo o tem, kako je napisano osebno ime obdolženca v navedenem obtožnem predlogu.

ODT v Ljubljani je pojasnilo, da je po pregledu svojega spisa in vloženega obtožnega predloga ugotovilo, da je prišlo pri zapisu osebnega imena pobudnika do napake, ki se ne bi smela zgoditi. Sporočilo je tudi, da se je pobudniku za zapisano neljubo napako že opravičilo in sprejelo ukrepe, da bi do takšne ali podobne napake v prihodnje več ne prišlo. Poleg tega je pristojni državni tožilec v njegovi zadevi vloženi obtožni akt nadomestil z novim, v katerem je popravil zapis pobudnikovega osebnega imena.

Pobudo smo ocenili za utemeljeno. Z napačnim zapisom osebnega imena je ODT v Ljubljani pobudniku kršilo pravico do osebnega imena. Ker pa je storjeno nepravilnost tožilstvo odpravilo in se pobudniku tudi opravičilo, ni bilo potrebe za naše nadaljnje ukrepanje v tej zadevi. 6.2-18/2010

Natisni: