Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnava anonimnih prijav v šolstvu

Varuh je obravnaval pobudo več pobudnikov: Učiteljskega združenja Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva in glasbenega šolstva Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije in Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, pobudi je bilo priloženih tudi 7.187 podpisov peticije zoper sedanjo ureditev glede obravnave anonimnih prijav v šolstvu. Pobudniki so pismo poslali tudi drugim predstavnikom države v pričakovanju, da bodo zagotovili hitro spremembo Zakona o šolski inšpekciji, tako da šolski inšpektorji anonimnih prijav ne bi več obravnavali. Od Varuha so pričakovali podporo in aktivno vlogo pri uresničitvi svojega predloga.

 

Varuh se je z mnenjem pobudnikov seznanil, predlaganih sprememb pa ni podprl. Po našem mnenju iz Zakona o šolski inšpekciji ne bi smeli kar tako in brez tehtnega premisleka v celoti odpraviti določbe, ki omogoča obravnavo anonimnih prijav. Tudi anonimne prijave so lahko pomembne, kar mora znati presoditi glavni inšpektor glede na vsebino takih prijav. Varuh meni, da je treba prejeto pobudo temeljito proučiti in na podlagi izkušenj iz prakse ugotoviti, kako bi lahko v predpisih posebej uredili obravnavo anonimnih prijav.

 

Varuh prejme letno približno 30 anonimnih prijav kršitev človekovih pravic (več kot 1 % skupnega števila pobud). Vsako posebej prouči in presodi, ali morda ne opozarja na pomembnejše vprašanje uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Na anonimne pobude se Varuh ni dolžan odzivati in morda bi podobne rešitve veljalo iskati tudi za inšpekcijske postopke v šolstvu. 19.1-7/2018

Natisni: