Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neplačniki stroškov za vrtec bi bili ob točke za sprejem naslednjega otroka


Predstavnica vrtca je Varuhu poslala pismo, v katerem je želela pridobiti mnenje v zvezi z morebitno spremembo oziroma dopolnitvijo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Pravilnik). Navajala je, da se vrtci ukvarjajo z vedno večjo finančno stisko, ki je tudi posledica neplačevanja stroškov za izvajanje programov, kar se dogaja vse pogosteje. Izterjava teh stroškov preko sodišča je zamudna in neučinkovita. Veliko je staršev, ki stroškov ne plačujejo, pa bi jih po informacijah, ki jih je pridobila tudi na centru za socialno delo, pri Rdečem križu in Karitasu, lahko plačevali, a se na prošnje in pozive sploh ne odzivajo. Zato v vrtcu razmišljajo o dopolnitvi kriterijev v pravilniku z dodatnim kriterijem, ki bi omogočal odšteti določeno število točk staršem, ki imajo neporavnane obveznosti do vrtca. Spraševala je, ali bi bil tak dodatni kriterij kakorkoli lahko sporen z vidika spoštovanja človekovih pravic.

Po skrbnem premisleku smo ocenili, da dodatni kriterij, kot ga predlaga, z vidika spoštovanja človekovih pravic ni sporen. S pobudnico smo se strinjali, da ni pravično, da starši pridobijo večje število točk, če imajo v vrtcu več otrok, pa obenem ne plačujejo stroškov, kot starši, ki imajo v vrtcu le enega otroka, pa so redni plačniki. Navsezadnje programi predšolske vzgoje, ki jih izvajajo vrtci, niso obvezni. Vključitev v vrtec je le možnost, ki je na voljo staršem kot organizirano zagotavljanje varstva, obenem pa pomeni spodbudno okolje za otroke predvsem zaradi boljše socializacije. Idealno bi bilo, da bi bili v vrtce lahko vključeni vsi otroci in da bi bili programi predšolske vzgoje za vse brezplačni. Vendar finančne zmožnosti državetega (še) ne omogočajo.

Menili pa smo, da je treba vsak primer starša - neplačnika obravnavati individualno, skušati ugotoviti dejansko materialno stanje družine, razloge za neplačevanje stroškov in skupaj z njimi iskati rešitve. Prav tako je treba o dopolnitvi pravilnika z omenjenim dodatnim kriterijem pravočasno obvestiti vse starše, da se bodo na spremembo lahko pripravili. Dopolnitve pravilnika naj obravnavajo tudi pristojni organi vrtca in ustanoviteljice. Poleg tega smo vrtcu svetovali, da o nameravani dopolnitvi pravilnika pridobi tudi mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pobudo smo zaključili kot utemeljeno. 5.8-18/2016

Natisni: