Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neodgovarjanje Občine Kranjska Gora na dopis

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je pri svojem delu obravnaval pobudo pobudnika v zvezi z neodzivnostjo Občine Kranjska Gora na večkratna pisanja pobudnika. Na našo poizvedbo o razlogih za to, je občina odgovorila, da so dopisi pobudnika istovrstni in ponavljajoči, ter za to na njih niso odgovarjali.

Varuh je občino opozoril, da Uredba o upravnem poslovanju v 18. členu določa, da mora organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja. Trenutno veljavni predpisi namreč ne dopuščajo izjem od splošnega pravila, da morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih poooblastil v upravnem postopku odgovoriti na vse dopise, ki jih prejmejo v fizični ali elektronski obliki, čeprav se nekateri posamezniki na njih obrnejo večkrat; pogosto z istimi ali podobnimi vprašanji.

V skladu z navedenim je Varuh pobudo štel za utemeljeno.

Natisni: