Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nedopustna dolgotrajnost izvršilnega postopka

Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnosti izvršilnega postopka na okrajnem sodišču v Ljubljani (opr. št. In 1694/2007), v katerem nastopa kot upnik. Navedel je, da je predlog za izvršbo na podlagi pravnomočne sodbe delovnega sodišča v Ljubljani (opr št. II Pd 1482/2005 z dne 26. 4. 2006) v zvezi s sodbo višjega delovnega in socialnega sodišča RS (opr. št. Pdp 1283/2006 z dne 19. 4. 2007) vložil 11. 9. 2007. Okrajno sodišče v Ljubljani je 25. 8. 2008 izdalo sklep o izvršbi, zoper katerega je dolžnik ugovarjal. Ker po navedbah pobudnika sodišče o omenjenem ugovoru še ni odločilo, je prosil Varuha za pomoč.

V okviru obravnave pobude smo opravili poizvedbo na okrajnem sodišču v Ljubljani. To je v odgovoru pojasnilo, da je o dolžnikovem ugovoru odločilo 8. 4. 2009. Pred tem, čeprav je zadeva prednostna, o ugovoru ni bilo mogoče odločiti glede na veliko izvršilnih postopkov, med njimi tudi prednostnih, ki se vodijo na okrajnem sodišču v Ljubljani.

Glede na čas vložitve predloga za izvršbo in dejstvo, da je okrajno sodišče v Ljubljani za izdajo sklepa o dovolitvi izvršbe potrebovalo skoraj leto dni, smo šteli pobudo za utemeljeno. Ker je šlo za prednostno izvršilno zadevo, za tak zaostanek namreč ni opravičila. Utemeljena je bila pobuda tudi v delu, ki se je nanašal na odločanje okrajnega sodišča v Ljubljani o ugovoru dolžnika, vloženem 9. 9. 2008. Za odločitev o tem ugovoru je sodišče potrebovalo sedem mesecev. Odločanje v takem roku, še posebej če gre za prednostno zadevo, pomeni kršitev pravice do sojenja v razumnem roku in kršitev načela hitrosti postopka, kot ga določa Zakon o izvršbi in zavarovanju. 6.4-81/2009

Natisni: