Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi zlorabe bolniškega staleža

Pobudnik, zaposlen kot policijski inšpektor v Policiji, je v svoji pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) zatrjeval, da mu je bila nezakonito odpovedana pogodba o zaposlitvi, ker naj bi zlorabil bolniško odsotnost. V času te odsotnosti je namreč opravil zagovor magistrske naloge, česar po prepričanju delodajalca ne bi smel, saj je bil na bolniški. Navedel je tudi razne pritiske, ki naj bi jih izvajal nad njim delodajalec, in oviranje pri napredovanju oziroma razporeditvi na delovno mesto, ki je odgovarjalo pridobljeni stopnji izobrazbe. Pobudnik je namreč v času svoje zaposlitve pridobil najprej VI., nato še VII. stopnjo izobrazbe in je želel, da se ga hitreje razporedi na delovno mesto, kjer se taka stopnja izobrazbe tudi zahteva. Čeprav je delodajalcu predložil navodilo lečečega zdravnika, da se v času bolniške odsotnosti lahko giblje tudi zunaj svojega doma, je zaposlitev izgubil.

V zvezi s trditvami pobudnika smo poizvedovali pri pristojni policijski upravi, kjer je bil zaposlen. Delodajalec je vztrajal pri svojem prepričanju, da je pobudnik zlorabil bolniško odsotnost, zavrnil pa je očitke o šikaniranju in oviranju pri napredovanju oziroma razporejanju na delovna mesta, ki so ustrezala pobudnikovi stopnji izobrazbe. Pristojni so poudarili, da je posamezno razporejanje na uradniško delovno mesto, ki ustreza izobrazbi posameznika, pogojeno s tem, da je tako delovno mesto prosto in je namestitev delavca potrebna za delo državnega organa, čemur smo pritrdili.

Glede na to, da je pobudnik delodajalcu predložil navodilo lečečega zdravnika, da se v času bolniške odsotnosti lahko giblje tudi zunaj svojega doma, smo menili, da niso bili podani razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zato smo v odgovoru pobudniku pojasnili njegove nadaljnje možne poti za zagotavljanje pravnega varstva. Na izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi se je tako pritožil na Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije, ki pritožbi ni ugodila. Odločil se je za tožbo. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je razsodilo v korist pobudniku in delodajalec ga je moral pozvati nazaj na delo, mu izplačati plačo za čas nezakonite odpovedi in mu povrniti stroške postopka. Pobudnik se je zahvalil Varuhu za posredovanje in ustrezne napotke. 4.3-3/2008

Natisni: