Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o ugovoru v postopku, ki ga zakon opredeljuje kot hitrega

Pobudnik je 16. 1. 2008 zoper sklep o izvršbi okrajnega sodišča v Brežicah (opr. št. In 186/2007 z dne 21. 12. 2007) vložil ugovor, vendar o njem sodišče po zatrjevanju pobudnika še ni odločilo.

Sodišče nam je pojasnilo, da je bilo o ugovoru odločeno 19. 3. 2009, torej tik preden je sodišče prejelo poizvedbo Varuha človekovih pravic RS. Sodišče je v svojem odgovoru kot razlog, da je o ugovoru odločilo šele več kot leto po vložitvi, navedlo predvsem velike zaostanke iz preteklosti in kadrovske težave. Poudarilo je še, da se ta zadeva med izvršilnimi ne opredeljuje kot prednostna.

Sodišče je za odločitev o ugovoru v izvršilnem postopku potrebovalo več kot leto dni. Čeprav res ne gre za prednostno zadevo po določilih Zakona o sodiščih, Zakon o izvršbi in zavarovanju določa, da so postopki po tem zakonu hitri. Tako dolgotrajno odločanje sodišča je zato treba ne glede na razloge opredeliti kot takšno, ki je poseglo v ustavno zagotovljene človekove pravice posameznika in je zato nedopustno. Iz tega razloga smo pobudo šteli za utemeljeno. 6.4-320/2008

 

Natisni: