Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje centra za socialno delo

Igrače na tleh

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije je kršeno načelo dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, kadar odločevalci v roku iz Zakona o splošnem upravnem postopku ne odločajo o vlogah strank, še posebej, kadar so zakonski roki večkratno prekoračeni. V konkretnem primeru se je zadevni center za socialno delo odzval ustrezno, prepoznal svojo odgovornost in nemudoma sprejel ukrepe za preprečevanje podobnih zamud v prihodnje. 

* * *

Dve pobudnici sta se neodvisno februarja in marca 2023 obrnili na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) z navedbo dolgotrajnosti odločanja o pravici pri istem centru za socialno delo (CSD), oziroma tudi dolgotrajnostjo postopanja pri odstopu pravnih sredstev v reševanje ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.

Varuh je opravil poizvedbo na CSD, ki je v celoti potrdil navedbe pobudnic in prevzel odgovornost za zamudo pri delu. Skladno s predlogom Varuha so bile nemudoma sprejete potrebne odločitve, obema pobudnicama je bilo posredovano tudi pisno opravičilo. Na predlog Varuha je CSD tudi raziskal razloge za zamude in sprejel ustrezne organizacijske spremembe za preprečevanje ponovitve podobnih težav v prihodnje. V tem delu Varuh ocenjuje posredovanje pri CSD za uspešno.

Varuh je posebej pozoren tudi na dolgotrajnost postopkov odločanja o pravnih sredstvih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki po mnenju Varuha nedopustno posegajo v pravice posameznikov. Žal so opozorila Varuha sicer pripoznana, Varuh pa kljub temu ne zaznava bistvenih sprememb na bolje. Glede na to, da Varuh nima oblastnih pooblastil, so njegove možnosti omejene na oblikovanje mnenj, predlogov in priporočil. Na naslovniku pa je, v kolikšni meri jih sprejema in upošteva. Za učinkovitejšo obravnavo pravnih sredstev si bo Varuh prizadeval tudi nadalje, v pričakovanju, da bodo pristojni dejansko ukrepali v smeri odprave ugotovljenih težav. 21.0-10/2023

Natisni: