Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Uporaba zaščitnih obraznih mask za osebe z motnjami v razvoju, prizadetostjo ali drugimi specifičnimi zdravstvenimi stanji, ki bi lahko ovirala...

Več
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da Okrajno sodišče v Grosupljem sklepa o ustavitvi postopka izvršbe ni poslalo organizaciji za plačilni promet, ker za to ni dalo...

Več
Kršitelj: Okrajno sodišče v Grosupljem
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Pobudnika sta Varuha seznanila z neodzivnostjo Občine Škocjan, na katero sta se že večkrat obrnila s svojimi vprašanji in predlogi, povezanimi s...

Več
Kršitelj: Občina Škocjan
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic RS je ocenil, da ni skladno z načelom dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, če izvajalec...

Več
Povzetek:

Pobudnica je v imenu svojega sina pisala Varuhu, saj mu je Center za socialno delo Maribor, enota Lenart, zavrnil vlogo za priznanje statusa invalida...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic se je obrnil lastnik kmetijskih zemljišč ob javni cesti v Mestni občini Kranj, ki je bila nedavno predmet rekonstrukcije...

Več
Kršitelj: Mestna občina Kranj
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva
Povzetek:

Direktor manjšega podjetja je izrazil nezadovoljstvo nad stališčem Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino,...

Več
Povzetek:

Pobudnik je Varuha človekovih pravic seznanil z dolgotrajnim postopkom poklicne rehabilitacije. Razočaranje je izrazil zlasti nad načinom komunikacije...

Več
Priporočilo: Varuh je ocenil, da bi bilo mogoče z boljšo organizacijo dela pri zunanjem izvajalcu poklicne rehabilitacije in z njegovo učinkovitejšo komunikacijo postopek znatno skrajšati, zato je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje priporočil, da poostri nadzor nad zunanjimi izvajalci poklicne rehabilitacije.
Povzetek:

Varuh je zaznal težave pri dostopu staršev s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnikov oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo do portala zVEM, ki...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je ugotovil, da ravnanje Agencije Republike Slovenije za okolje glede postopka preverjanja kakovosti monitoringa ni bilo...

Več
Kršitelj: Agencija RS za okolje
Kršitev: 24. člen ZVarCP - Naupravičeno zavlačevanje postopka | 02. člen Ustave RS - Slovenija je pravna in socialna država. | 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva