Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sporočila za javnost

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) sta v sredo, 31. 8. 2016, nenapovedano obiskala Dom starejših občanov Ribnica. Šlo je za redni obisk...

Več

 

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v zadnjih letih obravnaval precejšnje število pobud, ki so se nanašale na težave pri prijavi stalnega...

Več

Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je od 6. 3. 2016 do 16. 8. 2016 v javni razpravi Osnutek Uredbe o stanju tal (Uredba)....

Več

 

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 10. 8. 2016 obiskal Dom upokojencev Podbrdo, Enoto Tolmin (Enota). Šlo je za redni obisk tega socialno...

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen svetovalec Lan Vošnjak, predsednica Društva Asociacija Jadranka Plut in samozaposlena v kulturi...

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je z namestnikoma Tonetom Dolčičem in Ivanom Šelihom ter svetovalkami pri Varuhu dr. Ingrid Russi...

Več

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec pri Varuhu človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije...

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, svetovalca pri Varuhu ter...

Več