Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sporočila za javnost

 

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel več pobud posameznikov, ki se nanašajo na pravico do koriščenja očetovskega dopusta, kot jo v prehodnem...

Varuh človekovih pravic v zvezi z razpisoma za štipendije za deficitarne poklice znova ugotavlja, kako pomembna je kakovostna priprava predpisov,...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več pobudnikov glede razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (Sklad) za...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je danes, 20. 5. 2015, na Ustavno sodišče RS vložil zahtevo za oceno ustavnosti treh določb zakona o uveljavljanju...