Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je center za socialno delo neupravičeno posegel v pobudnikovo pravico do regresa in dopusta s tem, ko je te prihodke uvrščal med...

Več
Povzetek:

Če se uporabniku osebne asistence odreče pomoč zgolj zato, ker ne bi izpolnjeval pogoja PCT, bi to pomenilo poseg v pravice invalidov iz 52. člena...

Več
Povzetek:

Stališče, da ugovor zoper delo skrbnika ne sodi med odločanje o pravicah, obveznostih in pravnih koristih osebe pod skrbništvom, po mnenju Varuha...

Več
Povzetek:

Če bi posamezni izvajalec osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci (ZOA) s svojimi internimi akti nalagal dodatne obveznosti za pridobitev,...

Več
Povzetek:

Tudi, kadar naloge skrbnika opravlja center za socialno delo, je potrebno spremljati njegovo delo.

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki mu je občina doplačevala socialno varstveno storitev pomoč družini na domu in svojo...

Univerzitetni klinični center Maribor (UKC Maribor) je Varuha v decembru 2011 seznanil z zapletom glede zdravljenja varovanke Doma Nine Pokorn Grmovje...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je bila družinska pomočnica svoji invalidni hčerki. Navedla je, da bo morala kmalu...