Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP


Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnosti nepravdnega postopka zaradi odvzema roditeljske pravice, ki se je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS  (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti pravdne zadeve opr. št. P 108/2006 na Okrožnem sodišču v Murski...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nas je seznanila z "dogovorom o določitvi tarife za opravilo odvetniških storitev", ki ga je sklenila z odvetnikom. Iz dogovora je bilo...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti sodnega postopka za dovolitev nujne poti na okrajnem sodišču na...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnica obrnila zaradi dolgotrajnosti reševanja izvršilne zadeve (opr. št. In 21/1997) na okrajnem...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je v letu 2009 znova obrnil pobudnik zaradi ponovnega zastoja v izvršilnem postopku na okrajnem sodišču v...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil z dokumenti, ki so kazali na dolgotrajno odločanje o ugovoru zoper začasno odredbo na okrajnem sodišču v Piranu (opr. št. P...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil odvetnik in v imenu svoje stranke prosil za posredovanje pri dolžniku – eni od slovenskih osnovnih...