Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno kršenje določil Uredbe o upravnem poslovanju, ki se nanašajo na odgovarjanje na prejete dopise, s strani...

Uredba o upravnem poslovanju v 18. členu določa, da mora organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so...


Varuh opozarja, da je vsakokratni razlastitveni zavezanec v primerih ustanovitve služnosti v javni korist upravičen do odškodnine, razen če iz...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je pri svojem delu obravnaval pobudo pobudnika v zvezi z neodzivnostjo Občine Kranjska Gora na...


Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki ga je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) šele...

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v lanskem letu prejel pobudo stanovalcev bivšega hotela Lipa v Ljubljani zaradi...

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere pobudo je Varuh obravnaval že leta 2013. Pobudnica je takrat...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pritožbo zoper stranki naloženo obveznost plačila neustrezno pripravljenega...