Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude


Pobudnik je med drugim navedel, da je 16. 11. 2009 prejel sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št. 1034 I 9808/2005 z dne 09. 01. 2009,...

Več

Pobudnica nas je seznanila, da je Okrožno sodišče v Kranju v zadevi opr. št. l P 355/2009 dne 3. 12. 2009 postavilo izvedenca, geodetsko družbo iz...

Več

Nekaj pobudnikov se je na Varuha obrnilo zaradi zavrnitve prošnje za brezplačno pravno pomoč za začetek postopka osebnega stečaja. V enem izmed...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi nestrinjanja s postopanjem sodišča v pravdnem postopku zaradi zvišanja preživnine, v katerem je na strani...

Več

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi opr. št. N 342/2011 začelo po uradni dolžnosti postopek za odvzem poslovne sposobnosti zoper pobudnika....

Več


Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da so ji bila v postopku izvršbe zarubljena sredstva iz naslova otroških dodatkov, ki so...

Več


Pobudnik je v pismu Varuhu izpostavil dolgotrajnost sodnih postopkov na Okrajnem sodišču v Mariboru. Zapuščinski postopek v zadevi Okrajnega sodišča v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS se je aktivno vključil v reševanje primera Vaskrsić, v katerem se je v izvršilnem postopku izterjeval relativno nizek...

Več