Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Pobudnik je navajal, da mu je 9. 5. 2013 Policijska postaja Ravne na Koroškem (prekrškovni organ) izdala plačilni nalog številka zaradi prekrška z dne...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri je pobudnik navajal, da mu je prekrškovni organ Medobčinske inšpekcije, redarstva in...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki mu je prekrškovni organ Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana zaradi neplačane...

Več

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z okoliščinami prekrška, ki se je nanašal na prepoved parkiranja na območju Hudičevega mosta...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ob reševanju pobud naletel tudi na težave, s katerimi so se srečevali centri za socialno delo (CSD) in sodišča...

Več

Pobudnik je imel na sprednjem vetrobranskem steklu svojega avtomobila nalepljenih več nalepk, zato je vinjeto za leto 2009, kakor tudi za leto 2010...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je po pošti prejel plačilni nalog, izdan na podlagi 57.a člena Zakona o prekrških (ZP-1), brez dokazov o prekršku in je izrečeno globo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je menila, da je prekrškovni organ postaja prometne policije Ljubljana ravnal napačno, ko je njeno prošnjo »za poplačilo kazni z delom v...

Več