Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je v okviru prejete pobude, v kateri so pobudniki Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja...

Več
Povzetek:

Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju Občina) je kršila načela pravičnosti, zakonitosti, pravne države, zaupanja v pravo ter pravne predvidljivosti s...

Več
Povzetek:

Občini Idrija in Cerkno sta kršili načelo dobrega upravljanja, ker se nista odzivali na podane prijave na Medobčinski inšpektorat občin Idrija in...

Več
Povzetek:

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je pobudnico več let po smrti njenega očeta nenadoma z obvestilom pozvala, da poravna zapustnikove zapadle...

Več
Povzetek:

Konkretno ravnanje Občine označujemo kot redek primer dobre prakse in proaktivnega pristopa.

Več

Pobudnik je v svoji pobudi Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) med drugim izrazil svoje nezadovoljstvo zaradi zaraščenosti zemljišča...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) opozarja, da so nejasne oziroma celo nasprotujoče si navedbe v obvestilu stranki, predvsem pa povabilo stranki k...

Več

Upravna enota Ljubljana se je na očitke, da lahko najemniki na naslov najemniškega stanovanja prijavijo stalno prebivališče zgolj s soglasjem...

Več