Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuh obravnava pobudo osebe, ki mora za mesečno vozovnico svojega sina, ki biva v Mengšu, šola pa se v manj kot 5 kilometrov oddaljenih Domžalah,...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo samostojne podjetnice, ki zgolj zaradi pravnega statusa, v okviru katerega je opravljala svojo...

, ustvaril/-a VČP

V Letnem poročilu za leto 2008 smo na strani 38 predstavili primer »Nedopustna uporaba očitkov o kaznivih dejanjih«. Pobudnik je kandidiral za...

, ustvaril/-a VČP

Eno od društev romske skupnosti nas je seznanilo s postopki ob javnem pozivu Ministrstva za kulturo (MK) za izbor financiranja kulturnih projektov...

, ustvaril/-a VČP

Urad za narodnosti (UN) je pripravil mednarodni Seminar o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v RS (okvirna...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na svojo pobudo začel postopek preverjanja okoliščin dostopnosti storitev Slovenskih železnic (SŽ) za gibalno...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ob obravnavanju pobude kulturnega društva v zvezi s pritožbo na negativno odločbo Ministrstva za kulturo (MK)...

, ustvaril/-a VČP

Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik seznanil z anonimnim pismom, ki ga je zelo prizadelo. Pobudnik je član planinskega društva in se je...