Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) prosil, da ga zaščiti kot prijavitelja...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik iz romskega naselja Šmihel, ki je pred časom živel v večstanovanjski stavbi, ki jo je...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, pripadnik romske skupnosti, ki živi v romskem naselju Goriča vas. Pobudnik navaja, da s...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil oče samohranilec, ki (sam) skrbi za otroka, mlajšega od dveh let. Menil je, da je pri iskanju prve...


Zaradi domnevne diskriminacije pri pogojih za pridobitev parkirne dovolilnice v Mestni občini Ljubljana (MOL) se je pobudnica v letu 2012 obrnila na...

 

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo prebivalca romskega naselja Šmihel v Mestni občini Novo mesto (MONM), ki je občino neuspešno...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je z očitkom diskriminacije pri dodeljevanju občinske denarne pomoči novorojencem obrnila občanka Občine...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala diskriminatornost razpisnih pogojev za bivanje in ustvarjanje v...