Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zamujen rok za uveljavljanje olajšave zaradi pomanjkljive informacije davčnega organa


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je zaradi razočaranja, ki ga je doživela v zvezi z davčno obravnavo prejetega dohodka za enomesečno delo, ki ga je opravljala v letu 2015 v Avstriji, obrnila pobudnica. Kot je izhajalo iz njenega dopisa, se je, preden je prejela informativni izračun dohodnine za leto 2015, osebno kot tudi telefonsko pozanimala na Finančnem uradu Murska Sobota glede prijave dohodka iz Avstrije. Pojasnjeno ji je bilo, da tega dohodka ne more prijaviti vnaprej, temveč mora počakati, da prejme informativni izračun in nato v ugovoru prijavi še dohodek iz Avstrije. Ni pa bila opozorjena, da lahko (zgolj) istočasno uveljavlja olajšavo glede prevoznih stroškov in malice. Tako je bila posledično pri davčni odmeri skoraj ob ves težko prisluženi dohodek.

Varuh sicer ocenjuje, da Finančna uprava RS (FURS) na svoji spletni strani ustrezno skrbi za objavo vseh informacij, ki so za davčne zavezance pomembne. Ustrezna pojasnila pa bi morala biti brez dvoma zagotovljena tudi zavezancem, ki se na davčni organ obrnejo na druge načine, t. j. po telefonu ali celo osebno. Tako smo FURS opozorili na pomembnost doslednega in celovitega informiranja zavezancev skladno s 13. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), prav tako pa tudi na 7. člen Zakona o splošnem upravnem postopku. Le tako je zavezancem, ki ravnajo skladno z dolžnostmi, ki jim jih nalaga davčno pravo, omogočeno tudi uveljavljanje pravic oziroma ugodnosti - to pa sodi tudi v okvir načela dobrega upravljanja javne uprave.

FURS se je odzval s pojasnili, da je vsestransko informiranje zavezancev, strokovne in druge javnosti prednostni cilj davčnega organa ter poudarkom, da informiranju na področju obdavčitve dohodkov iz naslova dela v tujini in s tem tudi povezanim uveljavljanjem stroškov posvečajo še posebno pozornost. Na ustrezne obrazce, vključno s prilogami za uveljavljanje stroškov zavezance napotujejo predhodno kot tudi ob sprejemu davčne napovedi. Kljub temu se FURS zaveda, da v posamičnih primerih lahko pride do situacij, ko informiranje ni izvedeno v skladu z zgoraj navedenimi usmeritvami. Zato bodo na nujnost zagotavljanja doslednega in celovitega informiranja zavezancev opozorili vse finančne urade. 5.5-2/2017

Natisni: