Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, zaposlen v Avstriji. V letu 2014 je predložil davčno napoved na podlagi samoprijave za...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je, kot je izhajalo iz pobudi priložene dokumentacije, poravnala svoj davčni dolg...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je izrazil svojo nezadovoljstvo nad davčno izvršbo, saj kot je poudaril, z domnevnimi...

 

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da je tržaški davčni urad želel preveriti vplačane davke v Sloveniji ter ji je dal...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi s problematiko neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih prispevkov,...

, ustvaril/-a VČP

Letos spomladi se je Varuh seznanil s problemom več prejemnikov subvencij za samozaposlitev (samostojni podjetniki), ki so konec aprila prejeli...

, ustvaril/-a VČP

Vprašanja in pobude o tem, kaj pomeni, da se posebna olajšava za otroke ločenih staršev upošteva v sorazmerju z njihovim prispevkom, so bila pogosta....

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je leta 1999 naročila izdelavo pohištva po meri in mizarju plačala predplačilo. Naročilo ni bilo izvedeno. Obrnila se je na tržni...