Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh vložil zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona bančništvu

Varuh človekovih pravic RS na podlagi 23. a člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/2007, v nadaljevanju ZUstS-UPB1) včeraj. 18. 12. 2013, na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila Zahtevo za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L, Ur. l. RS št. 96/2013) s katerimi so bili dodani oziroma spremenjeni 261a., 261b., 261c., 261d., 261e., 347. in 350a. člen Zakona o bančništvu (ZBan-1) in predlog za začasno zadržanje izvrševanje omenjenih členov.

Varuh predlaga tudi prednostno obravnavo zadeve, saj ocenjuje, da so izpodbijane določbe ZBan-1L po oceni vlagatelja zahteve v neskladju z naslednjimi določbami Ustave RS:

  • da je Slovenija pravna in socialna država (2. člen Ustave RS), predvsem v okviru načela zaupanja v pravo
  • da ima vsakdo pravico do pravnega sredstva (22. in 23. člen v povezavi s 3. odstavkom 120. člena Ustave RS)
  • enakostjo pred zakonom (14. člen Ustave RS),
  • varstvom lastnine v povezavi s pravico do zasebne lastnine (67. in 33. člen Ustave RS),
  • prepovedjo povratne veljave pravnih aktov (155. člen Ustave RS), v povezavi z 2. členom Ustave RS
  • načelom določnosti pravnih aktov v povezavi z 2. in 120. členom Ustave RS

Varuh Ustavnemu sodišču še predlaga, da oceni ustavnost omenjenih členov in ugotovi njihovo neskladnost z Ustavo RS ter jih razveljavi. 

Celotno besedilo zahteve za oceno ustavnosti najdete tukaj.

Natisni: