Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregledi zavarovancev pri imenovanem zdravniku in zdravstveni komisiji ZZZS v času covida-19

Pobudnik nas je seznanil, da zaradi veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 ne more opraviti pregleda pri imenovanem zdravniku. Varuh je na MZ vprašal, ali je že bila in kdaj preverjena utemeljenost ukrepa iz Odloka. Če po spremenjeni epidemiološki situaciji v državi in sprostitvi večine začasnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 še ni bila preverjena, je Varuh predlagal, da se k temu pristopi. MZ nas je seznanilo, da Strokovna svetovalna skupina meni, da glede na trenutno veljavne ukrepe ni strokovnih zadržkov, da bi imenovani zdravnik in zdravstvene komisije sprejemale odločitve samo na osnovi medicinske dokumentacije, če je treba, se lahko obravnave udeleži tudi zavarovanec. Glede na navedeno bo MZ predlagalo Vladi RS, da Odlok preneha veljati. Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je marca 2022 obrnil pobudnik, ki je želel opraviti pregled pri imenovanem zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vendar to, glede na veljavni Odlok o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 193/21, v nadaljevanju: Odlok) ni bilo mogoče. Odlok, ki je začel veljati 10. 12. 2021, je namreč določil, da imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju le na podlagi razpoložljive dokumentacije. Z Odlokom je bilo tudi določeno, da utemeljenost ukrepa iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj preverja Vlada Republike Slovenije.
Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno. Ob spremenjeni epidemiološki situaciji v državi in prenehanju veljavnosti večine ukrepov, ki so bili uveljavljeni z vladnimi odloki za zajezitev širjenja okužb, ni bilo več videti utemeljenega razloga, da v veljavi ostaja začasni ukrep, ki onemogoča zavarovancem, da opravijo pregled pri imenovanem zdravniku oziroma zdravstveni komisiji. Varuh je na Ministrstvo za zdravje (MZ) zato naslovil vprašanje ali je že bila in kdaj preverjena utemeljenost ukrepa iz Odloka ter kakšno je bilo strokovno mnenje. Če po spremenjeni epidemiološki situaciji v državi in sprostitvi večine začasnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 še ni bila preverjena, je Varuh predlagal, da se k temu pristopi.

MZ je predlogu Varuha sledilo. Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 je podala stališče glede utemeljenosti ukrepa, in sicer, da »glede na trenutno veljavne ukrepe ni strokovnih zadržkov, da bi imenovani zdravnik in zdravstvene komisije sprejemale odločitve samo na osnovi medicinske dokumentacije, če je potrebno se lahko obravnave udeleži tudi zavarovanec«. MZ je še sporočilo, da bo glede na navedeno predlagalo Vladi RS, da Odlok preneha veljati. 9.3-5/2022


Natisni: