Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pozdravlja sprejem Zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost

Varuh človekovih pravic Peter Svetina pozdravlja včerajšnjo odločitev Državnega zbora Republike Slovenije, ki je z 88 glasovi za in nobenim proti sprejel Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih (ZDVDTP) niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju.

Varuh človekovih pravic se je s to problematiko prvič seznanil septembra leta 2019 na svojem zunanjem poslovanju. V tem času je prejel tudi več pobud posameznikov, ki so menili, da so upravičeni do nadomestila za invalidnost. Na podlagi konkretnega primera je odprl širše vprašanje v zvezi s priznavanjem nadomestila za invalidnost po ZDVDTP in med drugim ugotovil, da je bila praksa centrov za socialno delo pri priznavanju te pravice različna, kar je nesprejemljivo. »Takšna praksa je vlagatelje za dodelitev pravice do nadomestila za invalidnost postavljala v neenak položaj, zato sem vlado oz. pristojno ministrstvo in zakonodajalca večkrat pozval naj uredijo omenjeno področje. Pogosto sem na to problematiko opozarjal tudi v medijih. Zadovoljen sem, da smo s svojimi posredovanji in argumenti uspeli in da so poslanci včeraj soglasno podprli zakon. Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost bo omogočil popravo storjenih krivic posameznikom, ki po ZDVDTP, niso prejeli nadomestila za invalidnost, pa bi ga morali,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je zadovoljen, da so vključeni deležniki našli pot rešitve za prikrajšane invalide.

Natisni: