Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh s Srebrno nitjo o možnostih sodelovanja pri skrbi za starejše

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci na pogovor sprejel predstavnike Društva Srebrna nit – Združenje za dostojno starost. Govorili so o ugotovitvah in uresničenih priporočilih Varuha na področju skrbi za starejše, predlogih združenja, ki jih naslavlja na različne organe, da bi se trendi v družbi spremenili v korist starejših, in o možnostih za skupno sodelovanje.


Varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegovi sodelavci so spomnili na ugotovitve in tudi dosežene izboljšave zaradi obiskov Varuha po domovih za starejše in v drugih ustanovah, kot je na primer napredek na področju bolnišničnih okužb. Samo lani so člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) obiskali 24 domov za starejše, redno opravljajo posebne tematske obiske, ko pri nadzoru sledijo specifični temi (lani so na primer preverjali požarno varnost v domovih za starejše). Varuh v okviru izvajanja pooblastil DPM pri rednih nenapovedanih nadzorih sodeluje z izbranimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, zato so tudi društvo Srebrna nit povabili, da se prijavi na naslednje javno povabilo in se tako aktivno vključi v nadzore. V intenzivnem pogovoru so našli tudi nekaj drugih možnosti za sodelovanje.

Varuh meni, da bi k večji preglednosti in primerljivosti pripomogli podrobnejši standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriteriji za določitev vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve. Ti naj bi po zagotovilih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Varuhu bili prenovljeni do konca leta, kar nestrpno pričakuje tudi društvo Srebrna nit.  

Varuh Svetina je tudi ob tej priložnosti poudaril, da je pravi odgovor na dolgoživo družbo deinstitucionalizacija, ne le povečanja zmogljivosti v institucijah ali gradnja novih domov. »Vsakomur bi morala biti omogočena skrb zanj v domačem okolju,« je dodal in spomnil na nekatere primere dobre prakse na tem področju. S sogovorniki so se strinjali, da je kvalitetno oskrbo starejših, najsi bo ta v domovih ali na domu, nujno zadostno število ustrezno usposobljenih kadrov in zadostna količina sredstev.

Natisni: