Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kdaj se vrne poslovna sposobnost?

Pobudnica nas je seznanila s potekom postopka za vrnitev poslovne sposobnosti na Okrajnem sodišču v Novem mestu, opr. št. N 53/2011. Iz njenih navedb in razpoložljive dokumentacije primera smo razbrali, da je pobudnica predloge za vrnitev poslovne sposobnosti vlagala že dlje časa, a so bili vsi zavrnjeni. Zadnji takšen predlog je vložila septembra 2011 leta, narok je bil opravljen 30. 5. 2012, ko je sodišče na predlog izvedenke narok preložilo na 12. 9. 2012. Postopek na prvi stopnji pa tudi v začetku leta 2014 še ni bil zaključen. Iz sodnega spisa smo lahko tudi razbrali, da je sodišče več kot leto in pol, preden se je pobudnica obrnila na Varuha, sledilo predlogu izvedenke za določitev »preizkusne dobe« štirih mesecev in prestavilo narok. V tej dobi naj bi si namreč predlagateljica urejala formalnosti, ki jih zahteva ponovna nastanitev na njenem domu, se dogovorila za zanesljivo ambulantno psihiatrično zdravljenje in zastavila samostojno življenje v obnovljeni socialni mreži v kraju bivanja.

Takšen predlog izvedenke in temu sledeča prestavitev naroka sta nas presenetila, zato smo se obrnili na sodišče, ki je odločalo o vrnitvi poslovne sposobnosti predlagateljice. Ta se osebi vrne, če sodišče ugotovi, da je predlagateljica sposobna delno ali v celoti sama skrbeti za svoje pravice in koristi in je tako sposobna samostojnega nastopanja v pravnem prometu. Gre torej za oceno duševnega stanja in sposobnosti predlagateljice, ne pa (toliko) za vprašanje, kje bo predlagateljica prebivala naprej. Tudi nadaljnje bivanje v (posebnem) socialno varstvenem zavodu namreč samo po sebi še ni razlog za zavrnitev predloga. Res je urejanje vseh vprašanj glede kraja svojega nadaljnjega bivanja lahko pokazatelj sposobnosti, da posameznik ravna samostojno in poskrbi za svoje koristi. Vendar smo v mnenju sodišču navedli, da ne vidimo razlogov, da bi se z odločitvijo v nedogled čakalo do ureditve vprašanj nadaljnjega življenja, saj je to lahko odvisno tudi od okoliščin, ki so izven vpliva predlagateljice.

Sodišče je po posredovanju Varuha in obvestilu pobudnice, da je njena hiša priklopljena na električno in vodovodno omrežje in s tem sposobna za njeno samostojno bivanje, razpisalo nov narok za 24. 3. 2014, ko ji je bila tudi vrnjena popolna poslovna sposobnost. Pobudo smo šteli za utemeljeno, saj je sodišče o predlogu pobudnice odločilo šele dve leti in pol po vložitvi predloga. 6.4-184/2013

Natisni: