Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Za nepravilno nameščeno vinjeto voznik plača kazen, kot da je ne bi imel

Pobudnik je imel na sprednjem vetrobranskem steklu svojega avtomobila nalepljenih več nalepk, zato je vinjeto za leto 2009, kakor tudi za leto 2010 nalepil na levo stransko steklo. Navedel je, da bil s strani cestninskih nadzornikov sicer deležen več nadzorov in ni imel nobenih težav vse do 17. 03. 2010, ko so mu ti po opravljeni kontroli izdali plačilni nalog zaradi prekrška vožnje brez veljavne vinjete. Pobudnik je menil, da je zakonska ureditev uporabe vinjete neustrezna in pomanjkljiva. Izpostavil je tudi vprašanje ustreznosti zapisa kazenske določbe 77. a člena Zakona o javnih cestah (ZJC) in sorazmernosti predpisane kazni. Skupaj z globo in stroški postopka v zvezi z vloženo zahtevo za sodno varstvo in nakupom nove vinjete je plačal 565 €. To pa je višji znesek, kot bi ga plačal voznik, ki vinjete sploh nima.

Zaradi razjasnitve izpostavljenih vprašanj smo se obrnili na upravljavca cestninskih cest Družbo za avtoceste RS (DARS) in Ministrstvo za promet (MP). Zlasti smo želeli razčistiti vprašanje sorazmernosti kaznovalne določbe 77. a člena ZJC in pri tem izpostavili primerjavo med položajema, kjer gre za voznika, ki vinjete sploh nima, z voznikom, ki je vinjeto kupil, jo na vozilo tudi namestil, vendar nepravilno. V obeh primerih pa sta voznika glede na obstoječo zakonsko ureditev obravnavana enako, le da je tisti, ki je vinjeto imel, kaznovan za najmanj 95 € več ( kolikor pač stane nova vinjeta), če jo mora kupiti po tem, ko je bila prejšnja (neveljavna) že enkrat plačana. MP smo ob tem izpostavili tudi neustreznost zapisa prekrška, kot ga določa citirana zakonska določba. Zakonodajalec bi lahko po našem mnenju zapis sankcije o neveljavni vinjeti oblikoval mnogo bolj jasno in razumljivo.

DARS je pojasnil, da je bil pobudnik v letu 2010 zaradi istega prekrška (vožnja z neveljavno vinjeto) že dvakrat obravnavan. Vse kontrole voženj z vinjeto, opravljene pred tem, so se najverjetneje končale z opozorilom. Glede možnosti zamenjave vinjete pa je pojasnil, da je nepravilno nameščeno vinjeto možno zamenjati za drugo brez novega nakupa oz. ob strošku zamenjave 6 evrov. To naredijo na Cestninskem uporabniškem centru DARS, kjer se na zahtevo voznika napačno nameščena veljavna vinjeta odstrani in se nadomesti z novo.
MP se z našimi pomisleki o (ne)ustreznosti zakonskih podlag, ki se nanašajo na uporabo vinjete, ni strinjalo. Je pa pritrdilo našim navedbam, da gre za dva različna dejanska stana, ko nekdo vozi brez vinjete ali, ko se vozi z nepravilno nameščeno vinjeto (neveljavna vinjeta). Prav zato sta po njegovih navedbah oba primera opredeljena kot samostojna prekrška - vožnja brez veljavne vinjete (druga alineja prvega odstavka 77. a člena ZJC) in vožnja brez vinjete (tretja alineja petega odstavka 19. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest  - Uredba).

Pripombo Varuha o nejasnem zapisu sankcije za nepravilno nameščeno vinjeto je MP zavrnilo. Ker gre za dva različna dejanska stana, gre po njegovih navedbah tudi za dva različna prekrška, za katera je zakonodajalec predpisal globo za vsako od kršitev. Pri tem se glede nesorazmernosti kaznovanja zaradi nepravilno uporabljene vinjete (pobudnik je moral kupiti novo, kot da jo sploh ne bi imel), ni opredelilo.  

Natančna preučitev pobudnikovih navedb in prejetih odgovorov je pokazala, da pobuda ni bila povsem utemeljena. Vendar Varuh kljub vsemu meni, da nesorazmernost obstaja, zato bi jo moral zakonodajalec odpraviti tako, da bi ustrezno razlikoval med položajema, kjer voznik vinjete sploh nima in tistim, kjer je voznik vinjeto kupil, jo na vozilo tudi namestil, vendar na nepravilen način. 6.6-53/2011

Natisni: