Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neskrbno ravnanje prekrškovnega organa z vlogo pobudnice v hitrem postopku o prekršku

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaprosila za posredovanje zaradi nepravilnosti v ravnanju prekrškovnega organa. Dne 1. 6. 2005 je na osebnem avtomobilu našla obvestilo o prekršku številka 16019606, ki ga je izdalo Mestno redarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (prekrškovni organ). Pobudnica je globo v polovičnem znesku plačala po priloženi posebni položnici, še preden je bil izdan plačilni nalog. Pozneje je kljub temu prejela še plačilni nalog. Pobudnica je zato prekrškovni organ pisno obvestila, da je globo že plačala, in je kot dokaz priložila izpis položnice o plačilu, kopijo obvestila o prekršku in kopijo plačilnega naloga. Ob tem je še posebej poudarila, da gre očitno za napako prekrškovnega organa, saj se številki v sklicu posebne položnice in v obvestilu o prekršku nista ujemali. Namesto da bi prekrškovni organ navedbe pobudnice raziskal in ugotovljeno napako odpravil, je njeno vlogo poslal kot zahtevo za sodno varstvo v reševanje sodišču. Okrajno sodišče v Ljubljani pa jo je štelo za zahtevo za sodno varstvo in jo zavrnilo brez dokaznega postopka ter pobudnici naložilo plačilo stroškov postopka v znesku 60,00 evra.

Varuh je pobudo pobudnice ocenil kot utemeljeno. Ker so pobudnici z nepravilnim ravnanjem prekrškovnega organa nastali nepotrebni stroški, je pri prekrškovnem organu posredoval in dosegel, da ti stroški od pobudnice ne bodo izterjani. 6.6-74/2008

Natisni: