Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nepravilen postopek do pobudnika glede vpogleda v spis na Policijski postaji (PP) Grosuplje

Pobudnik se je pritožil, da mu na PP Grosuplje kljub njegovi vlogi za vpogled v spis, ta ni bil omogočen, zaradi česar ni mogel pravočasno pripraviti ustreznega ugovora na plačilni nalog, ki mu je bil izdan s strani policistov PP Grosuplje.
Na našo poizvedbo je MNZ pojasnilo, da je Sektor za pritožbe v pritožbenem postopku ugotovil, da se je pobudnik po prejemu plačilnega naloga z namenom priprave ugovora zglasil na PP Grosuplje. S seboj je prinesel tudi zahtevo za pregled spisa. Senat za pritožbe je zato menil, da bi mu vpogled v spis moral biti omogočen, saj  je bil pobudnik  stranka v postopku in je izkazal upravičen namen za vpogled v spis. Senat za pritožbe pa je kljub temu soglasno odločil, da je pritožba pobudnika neutemeljena.

Na našo dodatno poizvedbo je MNZ pojasnilo, da je bila odločitev Senata za pritožbe sprejeta na podlagi dejstva, da je pobudnik podal pravočasen ugovor zoper izdani plačilni nalog, naknadno po pridobitvi zahtevane dokumentacije pa še dopolnitev ugovora. Ker je bil ugovor pravočasno podan in nato tudi dopolnjen, Senat za pritožbe zato ni ugotovil, da bi bila pobudniku kršena pravica do obrambe, četudi se je postopek odobritve vpogleda v spis po nepotrebnem zavlekel.

Pobudo smo kljub temu v delu, ki se nanaša na omogočanje vpogleda v spis, ocenili za utemeljeno. Kot je to ugotovil tudi Senat za pritožbe, PP Grosuplje namreč ni pravilno postopala z zahtevo pobudnika za vpogled v spis. Predvsem pa smo menili, da bi pobudniku moral biti vpogled v spis omogočen na ta način, da ne bi imel težav pri podaji ugovora zoper plačilni nalog (ga dopolnjevati po izteku roka za ugovor). 6.1-2/2011

 

Primer je bil zaključen 26. 9. 2011.

Natisni: