Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Preizkus alkoholiziranosti in pridržanje

Pobudnik se je pritožil zaradi postopka policistov policijske postaje (PP) Trbovlje pri opravljanju preizkusa alkoholiziranosti in pridržanja. Navedel je, da je preizkus alkoholiziranosti opravljal z dvema alkotestoma, pri čemer mu je bil vročen le en zapisnik. Dodal je še, da je bila na sklepu o pridržanju, ki mu je bil vročen, popravljena ura vročitve sklepa.

Na našo poizvedbo je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) sporočilo, da je senat, ki je obravnaval njegovo pritožbo, glede vseh pritožbenih razlogov odločil, da so neutemeljeni. Od MNZ smo zahtevali dodatna pojasnila glede izpolnjevanja in podpisa sklepa o pridržanju, saj je bila na izvodu, ki ga je imel pobudnik, popravljena ura vročitve. MNZ je pojasnilo, da je policist izpolnil le en izvod sklepa o pridržanju, ga fotokopiral in oba izvoda dal pobudniku v podpis. Ta je sklepa podpisal in se s tem tudi seznanil z vsebino. En izvod sklepa o pridržanju mu je policist po podpisu in seznanitvi vročil, vendar ga je nato v soglasju z njim shranil med druge začasno zasežene predmete. Kako je bila popravljena ura vročitve sklepa o pridržanju na izvodu, s katerim razpolaga pobudnik, ni bilo mogoče ugotoviti. Policisti so vztrajali, da dokumentov niso spreminjali, in so prepoznali le dokument, ki je bil vložen v spis na policijski postaji. Kopija tega je bila tudi del pritožbene zadeve, zato je senat odločil na podlagi te kopije, iz katere ni razvidno, da bi bila ura vročitve sklepa kakor koli popravljena.

Popravka na izvodu sklepa o pridržanju, s katerim je razpolagal pobudnik, ni bilo mogoče pojasniti. MNZ pa smo v tem primeru opozorili, da mora biti sklep o pridržanju pridržani osebi vselej vročen takrat, ko se ji ga dejansko vroči (in ga ta podpiše), in ne šele po končanem pridržanju. Kršitelj ima že v času pridržanja pravico do pritožbe zoper sklep o pridržanju, kar je seveda lahko oteženo, če pridržana oseba nima sklepa o pridržanju. Policisti bi morali podpisani sklep o pridržanju osebi dejansko tudi vselej izročiti, ne pa ga hraniti med začasno zaseženimi predmeti. 6.1-42/2008

Natisni: