Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na UKC MB o obravnavi zaprtih oseb odvisnih od psihoaktivnih substanc

 

Namestnik varuha Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec. in mag. Uroš Kovačič so se v četrtek, 21. 3. 2019, na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor udeležili simpozija z naslovom Obravnava zaprtih oseb odvisnih od psihoaktivnih substanc - kje smo in kam gremo. Srečanje je bilo namenjeno zdravnikom in strokovnim delavcem, ki se v vsakdanji praksi srečujejo s problematiko odvisnosti pri zaprtih osebah.

 

V okviru predavanj so strokovnjaki opozorili na potrebo po večji uporabi alternativnega kaznovanja uporabnikov drog, njihovi ustrezni obravnavi in zdravljenju, ki ga potrebujejo. Udeleženci strokovnega srečanja so se seznanili tudi z obravnavo odvisnosti v zaporski ambulanti in siceršnjo obravnavo odvisnosti v pravosodnem sistemu. Pri tem je bila izpostavljena potreba po zagotovitvi (ob potrebnem kadru) ustreznih prostorskih pogojev v zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) oziroma vzpostavitvi terapevtskih skupnosti v teh zavodih, ob pomoči, ki jo osebe, odvisne od psihoaktivnih substanc potrebujejo tudi po odpustu s prestajanja kazni zapora. Kljub pripravljenosti za sodelovanje in skupnim ugotovitvam, da bi bilo treba na tem področju poiskati sistemske rešitve, pa sodelujoči deležniki na okrogli mizi, ki je sledila posameznim predstavitvam, niso uspeli identificirati ključnega organa, ki bi bil zadolžen za sprejem naslednjih potrebnih ukrepov za napredek pri obravnavi odvisnosti zaprtih oseb.
   
Tudi Varuh človekovih pravic RS v poročilu za leto 2018 (str. 189-190) opozarja, da je obravnava zaprtih oseb, odvisnih od psihoaktivnih substanc iz ZPKZ v zunanjih institucijah smiselna, če hkrati tudi ZPKZ zagotovijo ustrezno namestitev obravnavanih oseb. Ob ugotovitvi, da ustrezni pogoji v ZPKZ-ih še niso vzpostavljeni, vse pristojne spodbujamo, da sprejmejo vse potrebne ukrepe v ta namen.

Natisni: