Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh nadzira uporabo dvojezničnosti

Varuh je po pogovoru s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti v državnem zboru, Robertom Battellijem in dr. Lászlóm Gönczem, ki sta opozorila na določene pomanjkljivosti pri uporabi jezikov narodnosti na dvojezičnih območjih, na lastno pobudo odprl splošni spis in se odločil za proaktivno dejavnost na tem področju.

V ta namen sta pristojni namestnik varuhinje in strokovni sodelavec v januarju in februarju 2016 nenapovedano obiskala nekaj državnih in lokalnih ustanov na dvojezičnih območjih in na terenu preverjala dostopnost obrazcev v jeziku narodnosti in pridobila dodatne informacije o možnosti uporabe jezika narodnosti v različnih postopkih.

Končne ugotovitve na podlagi teh aktivnosti na lastno pobudo bomo predstavili kasneje in v poročilu za leto 2016. Prve ugotovitve na podlagi nenapovedanih obiskov in pogovorov s pristojnimi v upravnih enotah v Kopru, Piranu in Lendavi, v občinah Koper in Lendava in v centrih za socialno delo v Kopru in Lendavi pa kažejo:

  • da se razmere glede uporabe dvojezičnih obrazcev in obrazcev v jezikih narodov izboljšujejo, še posebej od druge polovice leta 2015, zaradi povečane aktivnosti Ministrstva za javno upravo in pristojnega inšpektorata;
  • da so razmere v lokalnih skupnostih na splošno boljše kot na ravni državnih organov,
  • da nekatera ministrstva še vedno ne zagotavljajo ob izdaji novih obveznih le-teh hkrati v jezikih avtohtonih narodnih skupnosti. Pri tem posebej izpostavljamo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ne zagotavlja prevodov obrazcev, ki jih dnevno uporabljajo centri za socialno delo na dvojezičnih območjih.
  • da je na splošno stanje glede uporabe dvojezičnosti boljše na severovzhodnem delu (kjer živi madžarska narodna skupnost) kot na jugozahodnem delu, kjer živijo pripadniki italijanske skupnosti.  

Varuh bo z delom glede uporabe jezika narodnosti na dvojezičnih območjih nadaljeval v letu 2016.

Natisni: