Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer

Dostop do sanitarij v romskem naselju

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik iz romskega naselja Šmihel, ki je pred časom živel v večstanovanjski stavbi, ki jo je Mestna občina Novo mesto (MONM) zaradi dotrajanosti porušila. Ob rušitvi večstanovanjskega objekta v avgustu 2013 je občina pobudniku, ki je oče samohranilec s tremi mladoletnimi otroci, obljubila, da je preselitev v kontejner začasna in da bo v njem imel dostop do vode in sanitarij. Več kot leto dni od rušitve objekta pa občina ni izpolnila svoje obljube, temveč je postavitev sanitarij pogojevala s podpisom izjave, s katero bi se pobudnik zavezal svoje otroke vzgajati v poštene državljane, jih pošiljati v šolo ter zagotavljati urejenost okolice bivalnikov, vključevati se v aktivnosti naselja in krajevne skupnosti ter sodelovati s predstavnikom romskega naselja. Pobudnik ponujene izjave ni želel podpisati, za pomoč pri pridobitvi sanitarij pa se je obrnil na Varuha.

 

Varuhinja človekovih pravic je obiskala pobudnikovo družino in se osebno seznanila s pomembnimi okoliščinami obravnavanega primera. Po opravljeni poizvedbi na MONM je Varuh ugotovil, da je bila pobudniku dejansko dana obljuba, ki pa ni bila izpolnjena. Na MONM smo naslovili mnenje, da ravnanje občine predstavlja kršitev pobudnikove pravice do dostopa do sanitarij, ki je mednarodno priznana človekova pravica. Generalna skupščina Združenih narodov je namreč z resolucijo številka 64/292 dostop do pitne vode in sanitarij razglasila za človekovo pravico. Posebej smo opozorili, da je primere, kjer so zaradi odsotnosti dostopa do sanitarij prizadeti otroci, treba obravnavati s povečano pozornostjo. Menili smo še, da je pogojevanje namestitve sanitarnega objekta s podpisovanjem izjave, nesprejemljivo. Varuh je občini predlagal, da nemudoma izpolni dano obljubo o postavitvi sanitarnega objekta pobudniku.

 

Občina se tri mesece sploh ni odzvala na predlog Varuha, čeprav smo poslali pisno urgenco, varuhinja človekovih pravic pa je župana občine k odgovoru pozvala tudi v osebnem razgovoru. Po drugi pisni urgenci pa smo vendarle prejeli zagotovilo občine, da vodijo postopke in aktivnosti za postavitev sanitarnega kontejnerja pobudniku. 10.1-16/2014

Natisni: