Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina ob 30. obletnici izbrisanih: "Takšnega madeža ni mogoče izbrisati!"

26. februarja 2022 mineva 30 let, odkar je država 25.671 pripadnikov nekdanjih jugoslovanskih republik izbrisala iz registra stalnega prebivalstva. Izbris je bil pozneje spoznan kot nezakonit, a škoda, ki je bila narejena, še danes ni povsem odpravljena. Izbrisanim se je danes, 25. 2. 2022, v imenu države opravičil tudi predsednik republike Slovenije Borut Pahor. Dogodku je prisostvoval tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Varuh poudarja, da so zgodbe 25.671 ljudi, ki so jih oblasti 6. februarja 1992 izbrisale iz Registra stalnih prebivalcev Slovenije, bile ene prvih kršitev človekovih pravic v zgodovini samostojne Slovenije. "Z njimi se je že od leta 1992 ukvarjal tedanji Svet za človekove pravice, predhodnik institucije Varuha človekovih pravic. Z njeno ustavitvijo leta 1995 in prvim letnim poročilom pa je Varuh takratne oblasti opozoril, da obravnava teh ljudi po takrat veljavnem Zakonu o tujcih ni ustrezna. Na nujnost normativne ureditve njihovega položaja je institucija Varuha opozarjala v vseh nadaljnjih letnih poročilih, leta 2004 pa pripravila tudi posebno poročilo.

V zvezi z izbrisanimi je bila narejena vrsta nepravilnosti in nezakonitosti. Problem je bil z leti vse manj razumljen, vedenje o njem pa bolj kot z dejstvi pogojeno z ideološkimi predsodki oziroma stereotipi. Čeprav so bile v prvem in naslednjih letnih poročilih o delu Varuha natančno opisane napake in predlagane rešitve, žal napredka ni bilo.

Takšnega madeža ni mogoče izbrisati. Upam, da nam je v opomin. Obžalujem, da prizadevanja mnogih in moč argumentov v zadnjih 30 letih niso bila upoštevana v zadostni meri, predvsem pa pravočasno. Tudi zato se pridružujem opravičilom predsednika republike in se vsem, ne le v svojem imenu, ampak tudi v imenu institucije, ki jo vodim, opravičujem za vse, kar se jim je zgodilo, in za vse, kar ni bilo storjeno za popravo krivic.

Natisni: