Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je o vlogi pobudnika za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v...

Več