Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predal letno poročilo za leto 2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 14. julija 2022, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Hanu na spoznavnem srečanju predal poročilo za leto 2021.

Ministra je spomnil, da je država pred štirimi leti sprejela Nacionalni akcijski načrt RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, z namenom krepitve spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih aktivnostih. Peščica državnih podjetij je nato podpisala Zavezo k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu, vendar večjega napredka glede uresničevanja akcijskega načrta žal za zdaj ni zaznati. »Zavzemam se, da bi zavezo k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu podpisala večina državnih podjetji, saj bi s tem dala dober zgled celotnemu gospodarstvu. Spoštovanje človekovih pravic je pokazatelj družbene odgovornosti podjetja in poslovnega okolja. Od pristojnega ministrstva zato pričakujem, da bo aktivno promoviralo in spodbujalo podjetja k spoštovanju človekovih pravic v vseh poslovnih procesih. Tudi na Varuha se vse pogosteje obračajo posamezniki, ki zatrjujejo, da so jim kršene človekove pravice v gospodarstvu,« je na srečanju izpostavil varuh Svetina.

Varuh človekovih pravic ugotavlja kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih nepravilnosti s strani državnih organov, organov lokalne samouprave ter nosilcev javnih pooblastil, kar pa ga ne ovira pri tem, da ne bi opozarjal na nepravilnosti tudi v drugih sferah, čeprav neposredne pristojnosti v njih nima. »Človekove pravice predstavljajo minimalne pogoje, ki omogočajo, da vsi ljudje ohranijo dostojanstvo. Pravica do dostojnega dela mora biti zagotovljena vsakomur brez diskriminacije, saj si vsakdo zasluži, da delo opravlja v zdravem in varnem okolju in je zanj pošteno plačan,« poudarja varuh Svetina.

Glede vse večje draginje in vse večjih cen energentov pa varuh Svetina izpostavlja, da je naloga države, da z ustreznimi ukrepi skrbi za najranljivejše skupine prebivalcev.

Natisni: